Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thành Trân trọng thông báo:                     Từ ngày 01/4/2019 Bệnh viện phục vụ tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài huyện. Bệnh viện sẽ tiếp đón khám, điều trị cho nhân dân cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Xin trân trọng                    
Trang chủ >> Thông báo >> Thông Báo: Tuyển dụng viên chức năm 2020

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BV ĐK THẠCH THÀNH

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 854/ TB- BVTT

Thạch Thành, ngày 17 tháng 11  năm  2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

 

  Căn cứ Văn bản số 15973/UBND - THKH ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ - CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành năm 2020.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP năm 2020 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng:                     41 người

a . Tuyển dụng viên chức:                        40 người

- Bác sỹ hạng III (V.08.01.03):                    12 người;

- Dược sỹ hạng III(V.08.08.22):                  01 người;

- Dược sỹ hạng IV(V.08.08.23):                  02 người

- Điều dưỡng hạng III(V.08.05.12):             04 người;

- Điều dưỡng hạng IV(V.08.05.13):            09 người;

- Kỹ thuật y hạng III(V.08.07.18):               01 người;

- Kỹ thuật y hạng IV(V.08.07.19):              02 người;

- Hộ sinh hạng III(V.08.06.15):                            02 người;

- Hộ sinh hạng IV(V.08.06.16):                  02 người;

- Tổ chức, hành chính, nhân sự (01.003):    03 người              

- Kế toán viên( 06.031):                                        02 người;

b. Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 01 người, là nhân viên sửa chữa điện, nước, bảo trì thiết bị y tế.

Căn cứ số lượng bác sỹ hiện có và số bác sỹ tuyển mới được để xác định và thực hiện tuyển dụng số lượng dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, chuyên viên, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu, chủng loại nhân lực đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

          b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

           - Bác sĩ hạng III ( mã số V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa.

- Dược sỹ hạng III( mã số V.08.08.22): Yêu cầu tốt nghiệp Đại học dược trở lên.

- Dược sỹ hạng IV( mã số V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng dược trở lên.

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

- Kỹ thuật y hạng III( mã số V.08.07.13) : Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ tuật y học phù hợp với vị trí việc làm ( xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng). Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

- Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng  trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng). Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

- Hộ sinh hạng III( mã số V.08.06.15) : Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa.

- Hộ sinh hạng IV( mã số V.08.06.16) : Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hộ sinh , sản phụ khoa, sản nhi.

- Vị trí Tổ chức, hành chính, nhân sự : Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên thep Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV.Yêu cầu về trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, luật, công nghệ thông tin.

- Vị trí kế toán viên : Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính. Yêu cầu về trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

          - Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

          c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

          c.1) Về trình độ ngoại ngữ:

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng.

 c.2) Về trình độ tin học:

          Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

  4. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

  - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày kể từ ngày 20/11/2020 đến ngày 20/12/2020 (Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ . Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ các ngày làm việc trong tuần);

  - Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa;

  - Điện thoại liên hệ cơ quan: 02373.877.006

5. Hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức

- Thời gian xét tuyển: Trong tháng 01 năm 2021

- - Lệ phí dự thi: 500.000 đồng

- Địa điểm xét tuyền: Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành.

Mọi thông tin về công tác tuyển dụng được cập nhật công khai tại Báo Thanh Hóa và  địa chỉ: http://benhviendakhoathachthanh.com.vn                                                     

                                                                                   GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                           

- Sở Y tế (để đăng tin);                                                                                     

- Báo Thanh Hóa (để đăng tin);

- Lưu: VT - TC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Đình Hải

Hotline
 
Cấp cứu - 02373.656.624

Tin Mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
00007
Hôm nay: 0015
Hôm qua: 0069
Trong tuần: 0261
Trong tháng: 0751
Tất cả: 6987
 
 
 
 
 
Bệnh viện đa khoa Huyện Thạch Thành
 
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh - Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa
 
 
Điện thoại:        0237.8899.540                                  Fax: 0237.877.006
 
Email: benhvienthachthanh@gmail.com        Đường dây nóng:    0982.180.299