Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thành Trân trọng thông báo:                     Từ ngày 01/4/2019 Bệnh viện phục vụ tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài huyện. Bệnh viện sẽ tiếp đón khám, điều trị cho nhân dân cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Xin trân trọng                    
Trang chủ >> Giá dịch vụ >> Giá dịch vụ ngày giường
Giá dịch vụ ngày giường
TT Tên dịch vụ ĐVT Giá
1 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch Ngày 159,100
2 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa Ngày 159,100
3 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu ngày 287,800
4 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp ngày 135,100
5 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu ngày 159,100
6 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết ngày 159,100
7 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng ngày 159,100
8 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Dị ứng ngày 135,100
9 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm Ngày 159,100
10 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao ngày 192,700
11 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao ngày 159,100
12 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao ngày 135,100
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu ngày 135,100
14 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Thần kinh ngày 159,100
15 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tâm thần ngày 159,100
16 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền ngày 135,100
17 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền ngày 111,900
18 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi ngày 159,100
19 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 135,100
20 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 222,100
21 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 192,700
22 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 171,200
23 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 147,000
24 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh ngày 135,100
25 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh ngày 222,100
26 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh ngày 192,700
27 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh ngày 171,200
28 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 147,000
29 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực ngày 135,100
30 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực ngày 222,100
31 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực ngày 192,700
32 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực ngày 171,200
33 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực ngày 147,000
34 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa ngày 135,100
35 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa ngày 222,100
36 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa ngày 192,700
37 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa ngày 171,200
38 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa ngày 147,000
39 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu ngày 135,100
40 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu ngày 222,100
41 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu ngày 192,700
42 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu ngày 171,200
43 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu ngày 147,000
44 Ngày giường Chấn thương chỉnh hình ngày 135,100
45 Ngày giường Chấn thương chỉnh hình ngày 222,100
46 Ngày giường Chấn thương chỉnh hình ngày 192,700
47 Ngày giường Chấn thương chỉnh hình ngày 171,200
48 Ngày giường Chấn thương chỉnh hình ngày 135,100
49 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng ngày 222,100
50 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Bỏng ngày 192,700
51 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Bỏng ngày 171,200
52 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng ngày 147,100
53 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ngày 135,100
54 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ngày 192,700
55 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ngày 171,200
56 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ngày 147,000
57 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ngày 135,100
58 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ngày 222,100
59 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ngày 192,700
60 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ngày 171,200
61 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ngày 147,000
62 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ngày 135,100
63 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ngày 192,700
64 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ngày 171,200
65 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ngày 147,000
66 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt ngày 135,100
67 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt ngày 192,700
68 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt ngày 171,200
69 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt ngày 147,000
70 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Huyết học ngày 159,100
71 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp ngày 159,100
72 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu ngày 159,100
73 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ung bướu ngày 192,700
74 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ung bướu ngày 171,200
75 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ung bướu ngày 147,000
76 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Da liễu Ngày 222,100
77 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu Ngày 192,700
78 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu Ngày 135,100
79 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Da liễu Ngày 287,800
80 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Dị ứng ngày 287,800
81 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc ngày 287,800
82 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực ngày 287,800
83 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Huyết học ngày 287,800
84 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao ngày 287,800
85 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Mắt ngày 287,800
86 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực ngày 287,800
87 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu ngày 287,800
88 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh Ngày 287,800
89 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa ngày 287,800
90 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ngày 159,100
91 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp Ngày 287,800
92 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi ngày 287,800
93 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội cơ - xương - khớp ngày 287,800
94 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội Hô hấp ngày 287,800
95 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu ngày 287,800
96 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tiết ngày 287,800
97 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa Ngày 287,800
98 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản ngày 287,800
99 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ngày 287,800
100 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ngày 287,800
101 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Tâm thần ngày 287,800
102 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Thần kinh Ngày 287,800
103 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền nhiễm ngày 287,800
104 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu ngày 222,100
105 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ung bướu ngày 287,800

 

Hotline
 
Cấp cứu - 02373.656.624

Tin Mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
00002
Hôm nay: 0015
Hôm qua: 0069
Trong tuần: 0261
Trong tháng: 0751
Tất cả: 6987
 
 
 
 
 
Bệnh viện đa khoa Huyện Thạch Thành
 
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh - Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa
 
 
Điện thoại:        0237.8899.540                                  Fax: 0237.877.006
 
Email: benhvienthachthanh@gmail.com        Đường dây nóng:    0982.180.299