Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thành Trân trọng thông báo:                     Từ ngày 01/4/2019 Bệnh viện phục vụ tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài huyện. Bệnh viện sẽ tiếp đón khám, điều trị cho nhân dân cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Xin trân trọng                    
Trang chủ >> Hoạt động bệnh viện >> Góc tuyển dụng: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

SỞ Y TÉ THANH HÓA                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV ĐK THẠCH THÀNH                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 556/ TB- BVTT                                                                      Thạch Thành, ngày 12 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyến dụng viên chức năm 2019

         Căn cứ Văn bản số 10127/UBND - THKH ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ - CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành năm 2019.

          Căn cứ phương án tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành năm 2019.

          Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành là Bệnh viện hang II tuyến huyện Quy mô 290 giường bệnh, thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP như sau:

1. Số lượng cần tuyến dụng: 109 người:

+ Bác sỹ hạng III (V.08.01.03): 18 người;

+ Dược sỹ hạng IV(V.08.08.23): 05 người;

+ Điều dưỡng hạng III(V.08.05.12): 04 người;

+ Điều dưỡng hạng IV(V.08.05.13): 55 người;

+ Kỹ thuật y hạng III(V.08.07.18): 02 người;

+ Kỹ thuật y hạng IV(V.08.07.19): 07 người;

+ Hộ sinh hạng III(V.08.06.15): 04 người;

+ Hộ sinh hạng IV(V.08.06.16): 04 người;

Chuyên viên(01.003): 04 người (Quản trị nhân lực: 01người, Kỷ sư điện công nghệ tự động: 01 người, Cử nhân công tác xã hội 01 người, Cứ nhân công nghệ Thông tin: 01 người);

+ Kế toán viên( 06.03 L): 04 người;

+ Lái xe: 02 người;

Căn cứ số lượng bác sỹ hiện có và số bác sỹ tuyển mới được để xác định và thực hiện tuyển dụng số lượng dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, chuyên viên, đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu, chủng loại nhân lực đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hình thức và nội dung tuyến dụng:

  1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;
  2. Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển thực hiện 2 vòng như sau

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn, đăng ký dự tuyến:

- Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học:

Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thong tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. (Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT - GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

4. Hồ sơ dự tuyến gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giây chứng nhận ưu tiên (nếu có).

5. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyến:

  1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời gian 30 ngày kể từ ngày 20/8/2019 đến ngày 19/9/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ đến I1 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, các ngày làm việc trong tuần).

  1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành.

Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

6. Lệ phí dự tuyển:                     400.000đ/hồ sơ dự tuyển.

7. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

        Thời gian : Dự kiến tháng 10/2019

        Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Tỉnh Thanh Hoá. Mọi chỉ tiết xem trên Báo Thanh Hoá và theo địa chỉ: benhviendakhoathachthanh.com.vn

Điện thoại liên hệ: 02373.877.006

Nơi nhận:                                                                                                           GIÁM ĐỐC

 - Sở y tế; :                                                                                                    (Đã ký)   

- Sở nội vụ;

- Báo Thanh hoá;

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                  Nguyễn Đình Hải

 

Hotline
 
Cấp cứu - 02373.656.624

Tin Mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
00030
Hôm nay: 0020
Hôm qua: 0069
Trong tuần: 0266
Trong tháng: 0756
Tất cả: 6992
 
 
 
 
 
Bệnh viện đa khoa Huyện Thạch Thành
 
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh - Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa
 
 
Điện thoại:        0237.8899.540                                  Fax: 0237.877.006
 
Email: benhvienthachthanh@gmail.com        Đường dây nóng:    0982.180.299