Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thành Trân trọng thông báo:                     Từ ngày 01/4/2019 Bệnh viện phục vụ tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài huyện. Bệnh viện sẽ tiếp đón khám, điều trị cho nhân dân cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Xin trân trọng                    
Trang chủ >> Thông báo >> Thông báo triệu tập thí sinh thi xét tuyển viên chức BVĐK Thạch . . .

 

BVĐK HUYỆN THẠCH THÀNH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:  114/TB - HĐXT

Thạch Thành, ngày 25  tháng 01  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự

kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành

       

  Thực hiện Phương án số 850 /PA-BVTT ngày 16/11/2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 02/QĐ- BVTT ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Thời gian học qui chế, nội qui thi, phòng thi: 7h30 ngày 29/01/2021

        2. Thời gian tổ chức phỏng vấn: Ngày 30/01/2021.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11h30 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

        3. Địa điểm phỏng vấn:

- Tại Hội trường lớn Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành thông báo để các thành viên Hội đồng xét tuyển và các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Ngọc

 

 

Hotline
 
Cấp cứu - 02373.656.624

Tin Mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
00013
Hôm nay: 0015
Hôm qua: 0069
Trong tuần: 0261
Trong tháng: 0751
Tất cả: 6987
 
 
 
 
 
Bệnh viện đa khoa Huyện Thạch Thành
 
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh - Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa
 
 
Điện thoại:        0237.8899.540                                  Fax: 0237.877.006
 
Email: benhvienthachthanh@gmail.com        Đường dây nóng:    0982.180.299